+ 31(0)20 66 25 030 info@avb-law.nl

Schadevergoeding bij overlijden

Wanneer iemand komt te overlijden ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, biedt het recht de mogelijkheid om de schade voor de nabestaanden te verhalen. Het is van belang om tijdens dit emotionele proces iemand in te schakelen die jou of jullie kan begeleiden in dit proces. Nabestaanden willen en moeten zich kunnen richten op hun verwerking en dienen zich niet bezig te houden met bureaucratische of administratieve processen. Zij mogen niet belast worden met een discussie over de aansprakelijkheid of andere zaken.

Toch is het bij overlijden van een naaste belangrijk om te weten dat er bij de nabestaanden verschillende soorten schades kunnen ontstaan, waaronder bijvoorbeeld gederfd levensonderhoud. Er is slechts een beperkte kring van gerechtigden bij gederfd levensonderhoud. Bij gederfd levensonderhoud is vaak sprake van complexe, alimentatieachtige berekening waarin allerlei facetten meegenomen dienen te worden. Aangezien een inkomen in een gezin plotseling wegvalt, zijn veel gegevens nodig om de exacte schadeomvang te berekenen. De financiële situatie voor het ongeval, maar ook de verdeling qua verzorging van de kinderen en/of het huishouden, dient hierbij inzichtelijk te worden gemaakt.

Nabestaanden zitten vaak niet te wachten op zodanige gesprekken, dit doet niets af aan hun leed en maakt de situatie extra kwetsbaar. Het is daarom des te belangrijker dat u een ervaren advocaat inschakelt die zorg kan dragen dat dit proces zo min mogelijk belastend is voor de familie,

AVB LAW HEEFT ERVAREN Advocaten in dienst

Overlijdensschade is een tak van expertise die wij in huis hebben. Wij kunnen je helpen en bijstaan tijdens dit emotionele proces.

maar ook dat dit geen slepende kwestie wordt. De naasten dienen zich compleet te richten op de verwerking van een dergelijke gebeurtenis en moeten daarom 100% vertrouwen hebben in de letselschade advocaat die hen bijstaat.

Tevens komen de kosten van een uitvaart, gedenksteen en/of gehouden ceremonie voor vergoeding in aanmerking. Herdenkingskosten komen expliciet niet voor vergoeding in aanmerking. Strikt genomen komen ook vervoerskosten, zoals betaalde tickets van familie in het buitenland, niet voor vergoeding in aanmerking. De welwillendheid van de verzekeraar speelt hierin een grote rol. Dit maakt het des te pijnlijker. Het is belangrijk om goed te beseffen dat niet alles onder begrafeniskosten valt, zo komen reiskosten van een later bezoek aan een graf of een jaarlijkse herdenking niet voor vergoeding in aanmerking.

 

Affectieschade

Sinds 1 januari 2019 is het beperkte regime in het geval van schade bij overlijden uitgebreid, te weten dat nu ook affectieschade door nabestaanden gevorderd kan worden. Dit houdt in dat een smartengeldvergoeding mogelijk is gemaakt voor nabestaanden ter compensatie van het verdriet (de affectieschade) dat gepaard gaat met dit overlijden. Deze bedragen zijn gefixeerd en variëren. Affectieschade vorderingen zijn alleen van toepassing op ongevallen na 1 januari 2019

Belangrijke uitspraken bij overlijdensschade

ADRES

Postbus 51067
1007 EB
Amsterdam

Contact

+ 31 (0) 20 662 50 30
info@avb-law.nl

Overig

KvK nr. 63982544
BTW: NL824161543B01
BANK: NL94 ABNA 0471 0660 79