+ 31(0)20 66 25 030 info@avb-law.nl

Productaansprakelijkheid

Heb je een gebrekkig product aangeschaft en hierdoor personenschade opgelopen? Ook dan kun je bij AVB Law terecht en is er kans op succesvol verhaal van uw schade op basis van productaansprakelijkheid ex. art. 6:185 BW e.v.

Een producent is in beginsel aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het gebrek in zijn product. Het gaat om zowel de fabrikant, producent van een onderdeel of iemand die zich presenteert als producent van het product. Het criterium voor een gebrekkig product is dat deze niet de veiligheid biedt die men mag verwachten. Dit moet worden beoordeeld aan de hand van de geldende veiligheidsnormen op het tijdstip van het in het verkeer brengen van het product. Er wordt uitgegaan van de ‘verwachting’ van het grote publiek – maar het blijft natuurlijk een subjectief criterium waarover getwist kan worden en is afhankelijk van de eigenschap die van het product in de omstandigheden van het geval verwacht mocht worden. Het gaat erom dat het product geschikt is voor het beoogde gebruik. Er zijn allerlei soorten fouten in een product te bedenken: een constructiefout, een fout in het productieproces of een instructiefout. Slijtage is inherent aan gebruik. Normale slijtage zal in de regel geen gebrek opleveren, gezien art. 6:186 lid 1 onderdeel b.

Het verdient hierbij opmerking dat de consument dient te bewijzen dat het product gebrekkig is. Dit moet met voldoende waarschijnlijk zijn en bedenk dus goed dat de ‘input’ voor de gebrekkigheid bij de koper van het product ligt. Uiteraard is het zo dat de gebrekkigheid ook afhangt van het gebruik door de koper en diens voorzichtigheid met het product. De Hoge Raad heeft eerder al bepaald dat van de producent er niet op mag rekenen dat de gebruiker steeds alle voorzorgsmaatregelen in acht zal nemen.[1] Onjuist of onvoorzichtig gebruik van het product leidt er dus niet direct toe dat geen sprake kan zijn van aansprakelijkheid. De producent moet zijn product dus afstemmen op de ondeskundige gebruiker. Mochten er op het product specifieke risico’s van toepassing zijn, dan heeft de producent ook nog een informatie- en waarschuwingsplicht jegens de afnemer (consument).

Heb je schade opgelopen door een gebrek in een product?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden voor schadeverhaal. De advocaten van AVB Law helpen je graag verder!

ADRES

Postbus 51067
1007 EB
Amsterdam

Contact

+ 31 (0) 20 662 50 30
info@avb-law.nl

Overig

KvK nr. 63982544
BTW: NL824161543B01
BANK: NL94 ABNA 0471 0660 79