+ 31(0)20 66 25 030 info@avb-law.nl

Medische fout

Aansprakelijkheid kan ook bestaan voor medische fouten die zijn gemaakt door een arts. Het is natuurlijk ontzettend verdrietig als je een medische ingreep ondergaat wat anders uitpakt dan vooraf gedacht, vaak met (ernstig) blijvend letsel tot gevolg. Hoe ga je hier als slachtoffer mee om en wat moet je dan doen om je schade vergoed te krijgen?

Het verdient direct opmerking dat medische aansprakelijkheid niet zo eenvoudig is. We willen daarbij direct duidelijk maken dat het beeld wat heerst over medische aansprakelijkheidszaken doorgaans heel anders is dan hoe dit in de praktijk wordt ervaren. We zeggen het maar direct eerlijk: de verwachtingen zijn in het begin vaak hoog, maar in veel gevallen blijkt een zaak niet haalbaar te zijn. Er doen zich verschillende problemen in het medisch aansprakelijkheidsrecht, zowel in het juridisch kader van het medisch domein (wat is een medische fout), de enorme belastende werking van het proces op een slachtoffer, het functioneren van de verzekeraar maar het allerbelangrijkst: de kwaliteit en het functioneren van de belangenbehartiger.

Het is daarom belangrijk dat u een gespecialiseerde advocaat kiest die ruime ervaring heeft op het gebied van medische aansprakelijkheid. Het komt namelijk bij uitstek neer op een juiste juridische kwalificatie, waarin ook het procesrechtelijke bewijsrecht een grote rol speelt. We zien helaas maar al te vaak uitspraken voorbij komen met een verkeerde juridische insteek, te weinig kennis en ervaring van het bewijsrecht, dat een zaak sneuvelt en een slachtoffer met zijn schade blijft zitten.
 

Maar waarom is medische aansprakelijkheid doorgaans dan zo lastig?

Dit wordt allereerst veroorzaakt door het feit dat op de arts een inspanningsverplichting rust, die voortvloeit uit de behandelingsovereenkomst uit art. 7:446 BW. Feitelijk houdt dit in dat een arts slechts aansprakelijk is als hij niet heeft gehandeld conform de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelen vakgenoot onder vergelijkbare omstandigheden mag worden verwacht. Dit is dus zeer casuïstisch en een complicatie valt doorgaans niet onder deze gevallen.

Wat dus van een ‘goed hulpverlener’ verwacht mag worden, is enigszins subjectief. Voorgeschreven protocollen spelen een grote rol bij het invullen van deze professionele standaard. Om vast te kunnen stellen dat daadwerkelijk sprake is van een gemaakte medische fout, is het medisch dossier nodig. Onze eerste tip is dan ook om direct afschrift van het gehele medisch dossier op te vragen.

Bij AVB Law zijn we gespecialiseerd in medische aansprakelijkheid

We willen echter geen verwachtingen scheppen die vervolgens niet waargemaakt worden. Jouw zaak verdient dan ook zorgvuldig bekeken te worden door een specialist.

Echter, beoordeling kunnen wij – als advocaat – niet voor jou doen. Immers, wij hebben een juridische opleiding en geen medische opleiding genoten. AVB Law heeft uitstekende medisch adviseurs in dienst die in uw zaak kan vaststellen of al dan niet sprake is van een medische fout. Je kunt in medische aansprakelijkheidszaken simpelweg niet om de medisch adviseur heen. De medisch adviseur dient echter wel betaald te worden en deze kosten dient het slachtoffer doorgaans ‘voor te schieten’. Pas als medische aansprakelijkheid vaststaat, kan dit bedrag teruggevorderd worden. Afhankelijk van de grootte van het medisch dossier, zijn dit al gauw hoge kosten. Houd er dus rekening mee dat voor het vaststellen van de medische fout de kosten van de medisch adviseur betaald moeten worden.

Vervolgens komt het juridisch kader aan bod: of de arts goed heeft gehandeld in de gegeven omstandigheden. Dit is en blijft altijd een lastige vraag. Vaak is dat namelijk helemaal niet zo duidelijk, en dikwijls heeft een arts op de juiste wijze ingegrepen, maar is het helaas toch misgegaan. Dan is het voor het slachtoffer duidelijk, maar heeft de arts in de gegeven omstandigheden toch correct gehandeld. Dit is wrang voor slachtoffers van medische fouten.

De KNMG Richtlijn (‘Omgaan met incidenten, fouten en klachten, wat mag van artsen worden verwacht’ (2007) creëert gelukkig nu een norm dat van de arts verwacht mag worden dat hij fouten en complicaties uit zichzelf met de patiënt bespreekt en dat hij daarover open en eerlijk is. De ingevoerde gedragscode ‘openheid over medische incidenten: betere afwikkeling medische aansprakelijkheid’ is eveneens een belangrijke verbetering op dit vlak.

Wel wordt het slachtoffer enigszins tegemoet gekomen als in ieder geval vaststaat dat sprake is van een normschending door de arts. Dit wordt ook wel de verzwaarde stelplicht genoemd en betekent dat de arts zeer uitvoerig dient te motiveren waarom volgens hem geen fout is gemaakt. Ondanks deze ‘tegemoetkoming’ in bewijsrechtelijke zin, is vaak juist de eerste drempel (het vaststellen van de normschending) praktisch bezien de meest lastige, met name omdat de financiële drempel voor het laten vaststellen hiervan hoog ligt.

Babette van Beest

info@avb-law.nl
0634015307

Cliënten over Babette in drie woorden;
Creatief, Nauwkeurig en Sympathiek

Opleidingen:
Vrije Universiteit, Rechtsgeleerdheid
LSA/Grotius Specialisatieopleiding Personenschade

Lidmaatschappen: WAA, Nationaal Keurmerk Letselschade, LSA.

Babette heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Letselschaderecht
- Slachtofferrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Raymond Alberts


Cliënten over Raymond in drie woorden;

Oprecht, Toegankelijk en Volhardend                  

Opleidingen:

Vrije Universiteit, Rechtsgeleerdheid
LSA/Grotius Specialisatieopleiding Personenschade

Lidmaatschappen: LSA, WAA en Nationaal Keurmerk Letselschade

Raymond heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Letselschaderecht
- Slachtofferrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 Sanna van der Laan

0630350411


Cliënten over Sanna in drie woorden;

Actief, Betrokken en Vriendelijk

Opleidingen:
Universiteit van Amsterdam, Rechtsgeleerdheid

Lidmaatschappen: WAA en Nationaal Keurmerk Letselschade

Sanna volgt op dit moment de LSA/Grotius Specialisatieopleiding Personenschade.

 

Publicaties:

B. VAN BEEST, “Jurisprudentieoverzicht - Affectieschade bij ernstig en blijvend letsel”, LenS 2021, nr. 2, 14-21

B. VAN BEEST, “Inschakeling van een deskundige Via de deelgeschilprocedure of een voorlopig deskundigenbericht?”, LenS 2021, nr. 3, 25-32

B. VAN BEEST, “De rechtsregel uit arrest Manege Nieuw Amstelland door de jaren heen Primaire en secundaire verdelingsmaatstaf bij letselschade door een paard”, LenS 2022, nr. 1, 14-20

F. ELEMANS en B. VAN BEEST, “Vaststellen van urenbeperking in letselschadezaken - Sociaal verzekeringsrecht sluit onvoldoende aan bij civiel schadevergoedingsrecht”, LenS 2022, nr. 3, 17-22

ADRES

Postbus 51067
1007 EB
Amsterdam

Contact

+ 31 (0) 20 662 50 30
info@avb-law.nl

Overig

KvK nr. 63982544
BTW: NL824161543B01
BANK: NL94 ABNA 0471 0660 79