+ 31(0)20 66 25 030 info@avb-law.nl

Risico inventarisatie voor bedrijven (werkgeversaansprakelijkheid)

VCA, RI&E, veiligheidscertificaten, veilig hijsen en heffen, veilig werken met een hoogwerker, valbeveiliging, de NEN richtlijnen…

Het zijn allemaal veiligheidsaspecten waar u als werkgever mee te maken krijgt. Óók als u zzp’ers inhuurt. Zelfs als u vrijwilligers voor u werkzaamheden laat verrichten.

Jaarlijks vinden er meer dan 200.000 arbeidsongevallen plaats, waarvan 2.300 als ernstig te kwalificeren zijn. Bij u als werkgever ligt ook een verantwoordelijkheid om bij bepaalde meldingsplichtige ongevallen een rapportage en verbeterplan op te stellen, die vervolgens gekeurd wordt door de NLA (Arbeidsinspectie). Soms is een werkgeversrapportage niet het meest passende middel en dan zal de Arbeidsinspectie zelf onderzoek doen (bij bijvoorbeeld een dodelijk ongeval, ernstig letsel, een slachtoffer jonger dan 18 jaar of een familielid van de werknemer).

Echter, de arbo wetgeving en de bijbehorende certificaten zijn helaas volgens de jurisprudentie (uitspraken van rechters) lang niet altijd afdoende. Zo kan aan alle wetgeving en voorgeschreven protocollen zijn voldaan, maar kan alsnog sprake zijn van aansprakelijkheid. De op de werkgever rustende zorgplicht kan namelijk niet in ‘certificaten’ gegoten worden, er wordt van u meer verwacht.

De advocaten van AVB Law weten precies welke uitspraken op uw bedrijf van toepassing zijn en wat dus nodig is om aansprakelijkheid te minimaliseren. Ook geven wij lezingen aan managers op welke wijze rechters aankijken tegen begrippen zoals instructies geven, toezicht houden, controle voor- en tijdens werkzaamheden en begeleiding. Tevens geven wij inzage in hoe rechters toetsen of – naast alle wettelijke verplichtingen – ook aan de verregaande zorgplicht is voldaan.

Geïnteresseerd in een risico inventarisatie van uw bedrijf?

Wij weten precies welke uitspraken op uw bedrijf van toepassing zijn en wat dus nodig is om aansprakelijkheid te minimaliseren.

ADRES

Postbus 51067
1007 EB
Amsterdam

Contact

+ 31 (0) 20 662 50 30
info@avb-law.nl

Overig

KvK nr. 63982544
BTW: NL824161543B01
BANK: NL94 ABNA 0471 0660 79